21 January 2011

Heiken Ashi - jak rozpoznać kolor świecy w mql

Heiken Ashi jest modyfikacją japońskich świec, której głównym zadaniem jest wyeliminowanie szumu z klasycznej techniki. Wynikiem kilku prostych działań jest lepszy obraz trendów i obszarów konsolidacji.
Dla nas najważniejsze jest określenie do jakiego trendu należy korpus świecy - czyli jaki ma kolor.

int fnCheckHAS(int iTimeframe)
  {
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(10);  // świeca trendu wzrostowego
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(20);  // świeca trendu spadkowego
  return(0);
  }
Ten prosty kod jest często problemem dla początkujących, dlatego polecam zapoznanie się z teorią.