17 August 2011

Fisher indicator - przykład

Wskażnik stara się wykryć trendy i wskazać ich siłę. Może być interesujący ponieważ wykres zysków strategii pracującej na 15 parach walutowych i opartej na wskazaniach Fisher'a z H4, H1, M15 i M1 wyodrębnia z rynku dość niską harmoniczną.
Kod wskaźnika jest czytelny i łatwy w obsłudze. Dla najprostrzej strategii wykorzystamy tylko bufor O którego indeks O zwraca aktualną wartość wskażnika. Dla nas interesujące jest jedynie to czy wskaźnik jest na + czy na -
Wskażnik przyjmuje jako parametr wejściowy okres na podstawie, którego określa minimum i maximum. Dłuższy okres skutkuje mniejszym "nieporozumieniem", ale daje spore opóźnienie. Przykład prostej strategii kończy się oczywiście fiaskiem - ale wykres "daje do myślenia". Trend fallower na podstawie Fisher'a oparty na money management (MM) może przynieść niewielkie zyski co aktualnie testuję.
Przykładowy kod oraz wskaźnik niezbędny do uruchomienia kodu - code.5w4
#property copyright "Copyright © 2011, FiveWithFour"
#property link   "http://www.fivewithfour.blogspot.com"

double  iLots = 0.1;
bool   bBUY = false;
bool   bSELL = false;
  
bool fnCheckOrders()
  {
  int i = 0;
  
  while(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
   {
   if (OrderSymbol() == Symbol())
     {
     if (OrderType() == OP_BUY)
      bBUY = true;
     if (OrderType() == OP_SELL)
      bSELL = true;
     }     
   i++;
   }
  return(false);
  }

int start()
  {
  bBUY = false;
  bSELL = false;
  
  fnCheckOrders();
  
  double dFisherM_1  = iCustom(Symbol(), PERIOD_M1, "Fisher", 10, 0.3, 0.3, 0, 0);
  double dFisherM_15  = iCustom(Symbol(), PERIOD_M15,"Fisher", 10, 0.3, 0.3, 0, 0);
  double dFisherH_1  = iCustom(Symbol(), PERIOD_H1, "Fisher", 10, 0.3, 0.3, 0, 0);
  double dFisherH_4  = iCustom(Symbol(), PERIOD_H4, "Fisher", 10, 0.3, 0.3, 0, 0);
   
  if (!bBUY)
   if (dFisherH_4 > 0) 
     if (dFisherH_1 > 0)
      if (dFisherM_15 > 0)
        if (dFisherM_1 > 0)
         OrderSend(Symbol(),OP_BUY,iLots,Ask,1,Ask-50*Point,0,"Fisher_simple",11111,0,Blue);
   
  if (!bSELL)
   if (dFisherH_4 < 0) 
     if (dFisherH_1 < 0)
      if (dFisherM_15 < 0)
        if (dFisherM_1 < 0)
         OrderSend(Symbol(),OP_SELL,iLots,Bid,1,Bid+50*Point,0,"Fisher_simple",11111,0,Red);
  return(0);
  }