23 January 2014

TP, TS czy FTS - zarządzanie pozycjami

Jest kilka sposobów realizacji zysków z otwartych zakładów. Take Profit (TP) to bezpieczna metoda, która umożliwia złożenie reklamacji w przypadku błędu brokera. Trailing Stop (TS) umożliwia przesuwanie poziomu Stop Loss (SL) wraz ze wzrostem zysków z zakładu - jest realizowana na wiele sposobów (popularna wersja jest zaimplementowana w menu MT4). Fast Trailing Stop (FTS) to metoda którą stosuję w algorytmach skalpujących - podczas testów sprawdzała się lepiej niż TP (jednak wtedy poziom zamykania transakcji nie był większy od SL). Chciałem aby kolejne doświadczenie z algorytmami porównało trzy metody zarządzania zakładami. Napisałem trzy proste algorytmy ocierające się o skalpowanie, w których SL = 40 pipsów (5 cyfr), a TP oraz stop kroczący wynosi 2 x SL (80 pipsów). W każdym z algorytmów zawarłem zakłady z TP, zakład z własną metodą ruchomego SL (jest to inna metoda niż tradycyjny TS) oraz szybki trailing stop. Wszystkie roboty posiadają system zarządzania wielkością pozycji opisany w poprzednim poście. Algorytmy uruchomiłem u nowego brokera Advanced Markets Ltd. Pierwszy robot to zrównoważony "starszy Pan" czekający na okazje - zapewne najwolniej wyczyści konto ale ominie wiele okazji do zarobienia. Drugi robot jest agresywny i systematyczny jak "rzymski legionista", czeka na swoją okazję powielając zarówno zyski jak i błędy. Trzeci to "drapieżca" dużo zarabia i bardzo dużo traci. Oczywiście wszystkie będą miały swoje wzloty i upadki ale powinny porównać TP, TS i FTS dość dobrze przed wyczerpaniem środków na koncie.
1. "starszy Pan" wygląda tak:

//+------------------------------------------------------------------+
//|Test TP, TS, FTS (option 1) (5 digits).mq4
//|Copyright 2014, FiveWithFour@gmail.com
//|http://www.FiveWithFour.blogspot.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "FiveWithFour@gmail.com"
#property link   "http://www.FiveWithFour.blogspot.com"

bool bTP, bTS, bFTS;
bool bBUY = false;
bool bSELL = false;
bool bBUY_1 = true;
bool bSELL_1 = true;

double dHeikenAshi_M1  = 0; 
double dHeikenAshi_M5  = 0;
double dHeikenAshi_M15 = 0; 
double dHeikenAshi_M30 = 0;

double dFreeMargin = 0;
double dTickValue = 0;
double dSpread = 0;
double dRiskValue = 0.03;
double dRiskInPips = 40;
double dLot = 0;
double dLots = 0;

int start()
  {
  int i = 0;
  
  bTP = false;
  bTS = false;
  bFTS = false;
  
  dFreeMargin = AccountFreeMargin();
  dTickValue = (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * 0.1);
  dSpread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);

  dLot = ((dFreeMargin * dRiskValue) * dTickValue) / (dRiskInPips + dSpread);
  dLots = (dLot - (dLot * 0.3)) / 3;
   
  dHeikenAshi_M1  = fnCheckHAS(PERIOD_M1); 
  dHeikenAshi_M5  = fnCheckHAS(PERIOD_M5);
  dHeikenAshi_M15 = fnCheckHAS(PERIOD_M15);
  dHeikenAshi_M30 = fnCheckHAS(PERIOD_M30);
  
  if ((dHeikenAshi_M1 == 10) && (dHeikenAshi_M5 == 10) && (dHeikenAshi_M15 == 10) && (dHeikenAshi_M30 == 10))
   {
   bBUY = true;
   bSELL = false;
   }
  if ((dHeikenAshi_M1 == 20) && (dHeikenAshi_M5 == 20) && (dHeikenAshi_M15 == 20) && (dHeikenAshi_M30 == 20))
   {
   bSELL = true;
   bBUY = false;
   }  
  
  while(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
   {
   switch(OrderMagicNumber())
     {
     case 10001:
      {
      bTP = true;
      break;
      }
     case 10002:
      {
      bTP = true;
      break;
      }
     case 20001:
      {
      bTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
        if ((OrderStopLoss() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()+10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 20002:
      {
      bTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
        if ((OrderStopLoss() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()-10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 30001:
      {
      bFTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
        OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()+10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 30002:
      {
      bFTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
        OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()-10*Point,0,0,CLR_NONE);      
      break;
      }
     }
   i++;
   }
        
  if ((!bTS) && (!bFTS) && (!bTP))
   {
   if ((bBUY) && (bBUY_1))
     {
     if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, Ask+2*dRiskInPips*Point, "TP mode", 10001, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTP = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, 0, "TS mode", 20001, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTS = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, 0, "FTS mode", 30001, 0, CLR_NONE) > 0)
      bFTS = true;
     bBUY_1 = false;
     bSELL_1 = true;
     }
   if ((bSELL) && (bSELL_1))
     {
     if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, Bid-2*dRiskInPips*Point, "TP mode", 10002, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTP = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, 0, "TS mode", 20002, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTS = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, 0, "FTS mode", 30002, 0, CLR_NONE) > 0)
      bFTS = true;
     bSELL_1 = false;
     bBUY_1 = true;
     }
   }
  
  
  return(0);
  }

// ------------------------ *** Function Heiken Ashi *** ------------------------  
double fnCheckHAS(int iTimeframe)
  {
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(10);
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(20);
  return(0);
  }

2. "rzymski legionista"

//+------------------------------------------------------------------+
//|Test TP, TS, FTS (option 2) (5 digits).mq4
//|Copyright 2014, FiveWithFour@gmail.com
//|http://www.FiveWithFour.blogspot.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "FiveWithFour@gmail.com"
#property link   "http://www.FiveWithFour.blogspot.com"

bool bTP, bTS, bFTS;
bool bBUY = false;
bool bSELL = false;
bool bBUY_1 = true;
bool bSELL_1 = true;

double dHeikenAshi_M1  = 0; 
double dHeikenAshi_M5  = 0;
double dHeikenAshi_M15 = 0; 
double dHeikenAshi_M30 = 0;

double dFreeMargin = 0;
double dTickValue = 0;
double dSpread = 0;
double dRiskValue = 0.03;
double dRiskInPips = 40;
double dLot = 0;
double dLots = 0;

int start()
  {
  int i = 0;
  
  bTP = false;
  bTS = false;
  bFTS = false;
  
  dFreeMargin = AccountFreeMargin();
  dTickValue = (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * 0.1);
  dSpread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);

  dLot = ((dFreeMargin * dRiskValue) * dTickValue) / (dRiskInPips + dSpread);
  dLots = (dLot - (dLot * 0.3)) / 3;  
  
  dHeikenAshi_M1  = fnCheckHAS(PERIOD_M1); 
  dHeikenAshi_M5  = fnCheckHAS(PERIOD_M5);
  dHeikenAshi_M15 = fnCheckHAS(PERIOD_M15);
  dHeikenAshi_M30 = fnCheckHAS(PERIOD_M30);
  
  if ((dHeikenAshi_M5 == 10) && (dHeikenAshi_M15 == 10) && (dHeikenAshi_M30 == 10))
   {
   bBUY = true;
   bSELL = false;
   }
  if ((dHeikenAshi_M5 == 20) && (dHeikenAshi_M15 == 20) && (dHeikenAshi_M30 == 20))
   {
   bSELL = true;
   bBUY = false;
   }
  
  while(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
   {
   switch(OrderMagicNumber())
     {
     case 10001:
      {
      bTP = true;
      break;
      }
     case 10002:
      {
      bTP = true;
      break;
      }
     case 20001:
      {
      bTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
        if ((OrderStopLoss() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()+10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 20002:
      {
      bTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
        if ((OrderStopLoss() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()-10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 30001:
      {
      bFTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
        OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()+10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 30002:
      {
      bFTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
        OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()-10*Point,0,0,CLR_NONE);      
      break;
      }
     }
   i++;
   }
        
  if ((!bTS) && (!bFTS) && (!bTP))
   {
   if ((bBUY) && (dHeikenAshi_M1 == 10))
     {
     if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, Ask+2*dRiskInPips*Point, "TP mode", 10001, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTP = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, 0, "TS mode", 20001, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTS = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, 0, "FTS mode", 30001, 0, CLR_NONE) > 0)
      bFTS = true;
     }
   if ((bSELL) && (dHeikenAshi_M1 == 20))
     {
     if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, Bid-2*dRiskInPips*Point, "TP mode", 10002, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTP = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, 0, "TS mode", 20002, 0, CLR_NONE) > 0)
      bTS = true;
     if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, 0, "FTS mode", 30002, 0, CLR_NONE) > 0)
      bFTS = true;
     }
   }
  return(0);
  }

// ------------------------ *** Function Heiken Ashi *** ------------------------  
double fnCheckHAS(int iTimeframe)
  {
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(10);
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(20);
  return(0);
  }

3. "predator"

//+------------------------------------------------------------------+
//|Test TP, TS, FTS (option 3) (5 digits).mq4
//|Copyright 2014, FiveWithFour@gmail.com
//|http://www.FiveWithFour.blogspot.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "FiveWithFour@gmail.com"
#property link   "http://www.FiveWithFour.blogspot.com"

bool bTP, bTS, bFTS;
bool bBUY = false;
bool bSELL = false;
bool bBUY_1 = true;
bool bSELL_1 = true;

double dHeikenAshi_M1  = 0; 
double dHeikenAshi_M5  = 0;
double dHeikenAshi_M15 = 0; 
double dHeikenAshi_M30 = 0;

double dFreeMargin = 0;
double dTickValue = 0;
double dSpread = 0;
double dRiskValue = 0.03;
double dRiskInPips = 40;
double dLot = 0;
double dLots = 0;

int start()
  {
  int i = 0;
  
  bTP = false;
  bTS = false;
  bFTS = false;
  
  dFreeMargin = AccountFreeMargin();
  dTickValue = (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * 0.1);
  dSpread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);

  dLot = ((dFreeMargin * dRiskValue) * dTickValue) / (dRiskInPips + dSpread);
  dLots = (dLot - (dLot * 0.3)) / 3;  
  
  dHeikenAshi_M1  = fnCheckHAS(PERIOD_M1); 
  dHeikenAshi_M5  = fnCheckHAS(PERIOD_M5);
  dHeikenAshi_M15 = fnCheckHAS(PERIOD_M15);
  dHeikenAshi_M30 = fnCheckHAS(PERIOD_M30);
  
  if ((dHeikenAshi_M5 == 10) && (dHeikenAshi_M15 == 10) && (dHeikenAshi_M30 == 10))
   {
   bBUY = true;
   bSELL = false;
   }
  if ((dHeikenAshi_M5 == 20) && (dHeikenAshi_M15 == 20) && (dHeikenAshi_M30 == 20))
   {
   bSELL = true;
   bBUY = false;
   }
  
  while(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
   {
   switch(OrderMagicNumber())
     {
     case 10001:
      {
      bTP = true;
      break;
      }
     case 10002:
      {
      bTP = true;
      break;
      }
     case 20001:
      {
      bTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
        if ((OrderStopLoss() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()+10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 20002:
      {
      bTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
        if ((OrderStopLoss() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()-(10*Point),0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 30001:
      {
      bFTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() + 2*dRiskInPips*Point) <= Bid)
        OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()+10*Point,0,0,CLR_NONE);
      break;
      }
     case 30002:
      {
      bFTS = true;
      if ((OrderOpenPrice() - 2*dRiskInPips*Point) >= Ask)
        OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss()-10*Point,0,0,CLR_NONE);      
      break;
      }
     }
   i++;
   }
        
   if ((bBUY) && (dHeikenAshi_M1 == 10))
     {
     if (!bTP)
      if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, Ask+2*dRiskInPips*Point, "TP mode", 10001, 0, CLR_NONE) > 0)
        bTP = true;
     if (!bTS)
      if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, 0, "TS mode", 20001, 0, CLR_NONE) > 0)
        bTS = true;
     if (!bFTS)
      if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(dLots, 2), Ask, 3, Ask-dRiskInPips*Point, 0, "FTS mode", 30001, 0, CLR_NONE) > 0)
        bFTS= true;
     }
   if ((bSELL) && (dHeikenAshi_M1 == 20))
     {
     if (!bTP)
      if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, Bid-2*dRiskInPips*Point, "TP mode", 10002, 0, CLR_NONE) > 0)
        bTP = true;
     if (!bTS)
      if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, 0, "TS mode", 20002, 0, CLR_NONE) > 0)
        bTS = true;
     if (!bFTS)
      if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(dLots, 2), Bid, 3, Bid+dRiskInPips*Point, 0, "FTS mode", 30002, 0, CLR_NONE) > 0)
        bFTS = true;
     } 
  
  return(0);
  }

// ------------------------ *** Function Heiken Ashi *** ------------------------  
double fnCheckHAS(int iTimeframe)
  {
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(10);
  if (iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",2,0) > iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",3,0) &&
    iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",1,0) < iCustom(Symbol(),iTimeframe,"Heiken Ashi",0,0))
     return(20);
  return(0);
  }


Wszystkie algorytmy oparte są na jednym wskaźniku i podobnej logice. Powinny działać około miesiąca co pozwoli określić w jakich godzinach mogą grać aby tracić jak najmniej. Rezultaty i porównanie przez magic numbers jak zwykle na MyFxBook.