12 January 2016

Skrypt obliczający wielkość zakładu w MT4

Napisałem przydatne narzędzie, którego celem jest obliczanie na bieżąco wielkości zakładu na podstawie zadanych trzech parametrów.
Użytkownik określa dla zakładu:
- poziom Stop Loss (minimum 1 pips),
- ryzyko strat wynikające z jednego zakładu wyrażone w procentach (min. 1% max. 65%),
- podstawę z której ma zostać obliczona wielkość zakładu (Account Balance, Account Equity, Free Margin)

Skrypt można pobrać tutaj. Instaluje się jako EA, które na bieżąco określa wielkość zakładu oraz eksportuje zmienną globalną (PlanktonLotSize) do wykorzystania w innych strategiach.