EveryBodyTrades

Strona poświęcona wydarzeniom w projekcie EveryBodyTrades.

Projekt EveryBodyTrades jest wspólnym, rzeczywistym rachunkiem, na którym otwierane są zlecenia wybranych użytkowników serwisu www.fxrobots.pl - usługi umożliwiającej udostępnianie swoich zleceń innym graczom rynku Forex - FxRobots jest najszybszą kopiarką zleceń dla terminali MT4.

02.05.2017: Ostatnia interwencja i wydarzenia związane z pracą rachunku skłoniły mnie do podsumowania całego systemu, który ostatecznie po czterech miesiącach pracy przyniósł 100% zysku. Niewątpliwie potencjał graczy wykorzystujących biblioteki FxRobots jest duży. Zasady na których opiera się współpraca sprawdziły się, ale poziom ryzyka został przekroczony. Doszło do kumulacji zleceń w jednym kierunku, które były przetrzymywane generując koszty i podnosząc ryzyko. Zdecydowałem się na serię interwencji, których celem było uchronienie rachunku przed lukami cenowymi występującymi w weekendy. Pomysł był dobry, ale ostatnia interwencja nie została zrealizowana zgodnie z regułami (zlecenia interwencyjne nie muszą przynosić zysku i miały być zamykane wraz z zamknięciem luki cenowej), a próba przeczekania skończyła się tragicznie dla całego rachunku. Gracze nie pomylili się i chodź ryzyko wzrosło do 40% to ostatecznie rachunek na koniec kwietnia powinien przynieść zysk około 250%. Cała wina spada na mnie jako administratora i właściciela rachunku, który podjął się interwencji. W związku z tymi wydarzeniami postanowiłem wprowadzić nową zasadę obowiązującą na wspólnym rachunku - gracz może na weekend pozostawić tylko jedno otwarte zlecenie. Jest to duża zmiana, której celem jest ograniczenie ryzyka. Zmianę uznaję za istotną na tyle aby otworzyć nowy rachunek podlegający nowym zasadom, które szczegółowo zostały opisane tutaj

07.04.2017: Dziś doszło w projekcie do kolejnych dwóch interwencji. Na rachunku znajduje się 7 otwartych zleceń BUY, które spowodowały spadek parametru DD do poziomu 25%, czyli strat w kapitale sięgających 460 PLN. Pierwsza interwencja - niestety spóźniona i zakończona zbyt wcześnie - uchroniła rachunek przed gwałtownymi stratami i przyniosła zysk w saldzie około 5%. Druga interwencja miała na celu ochronę kapitału przed luką cenową występującą w weekendy - interwencja zakończona niewielkim zyskiem. Przed zamknięciem wszystkich pozycji ze stratą 470 PLN powstrzymuje mnie przedstawiona poniżej sytuacja, której niestety nie sprzyja aktualny stan RSI - brak dywergencji.31.03.2017: Dziś doszło w projekcie do pierwszej od 3 miesięcy interwencji ograniczającej ryzyko. Jest piątek, otwartych jest 7 zakładów 'BUY', które przynoszą około 14% strat. Ustawiłem 7 oczekujących zakładów przeciwstawnych przy cenie 'lokalnego' oporu. Późnym wieczorem opór został przełamany i na rachunku jest 14 zleceń (7 BUY i 7 SELL) przy stracie -210 PLN. Zabieg ma na celu uchronienie kapitału przed luką cenową jaka może pojawić się w weekend. Zlecenia SELL zostaną zamknięte w poniedziałek w taki sposób aby nie powodować strat w saldzie.

06.03.2017: Na rachunku EveryBodyTrades osiągnięto ponad 100% zysku. Wypracowany przychód posłużył do uruchomienia drugiego rachunku, na którym zakłady otwierane będą zgodnie z rachunkiem pierwotnym. Rachunki będą się od siebie różniły wielkością stawki. Każdy sumaryczny zysk 1.000 PLN z obu rachunków będzie deponowany na rachunku EveryBodyTrades MM i stawka będzie podnoszona o 0.01 Lota.
12.12.2016: Uruchomienie rachunku rzeczywistego w AdmiralMarkets. Jest to rachunek o depozycie 1.000 PLN, z dźwignią 1:100, obsługujący zakłady mikro. Na rachunku wszystkie zakłady mają jednakową stawkę 0.01 Lota. W statystykach czerwona linia określa zysk z zamkniętych pozycji - saldo rachunku. Linia pomarańczowa to aktualny kapitał uwzględniający otwarte pozycje.


kliknij aby poznać szczegóły